เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฮาวาดี จำกัด จัดตั้งเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 โดยบริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ร้อยยอดดอย จำกัด และได้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทมาเป็นบริษัท ฮาวาดี จำกัด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยผู้บริหารชาวไทย

ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับกันคือ Printer ซึ่งเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเป็นที่ ทราบกันดีอยู่แล้วว่า หมึกพิมพ์ เป็นอุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองที่สุดเพราะจะต้องนำ ข้อมูล ออกมาแสดงในรูปของแผ่นกระดาษ สิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันอยู่ตลอดก็คือ หมึกที่อยู่ใน Printer ซึ่งถ้าจะเปรียบไปแล้วก็เหมือนปืนกับลูกกระสุน และสอง สิ่งนี้ก็แยกกันไม่ออก เพราะถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ดังนั้นผู้บริหารบริษัท ฮาวาดี จำกัดมีความตระหนักถึงระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ และการจัดการแก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นขององค์กรต่างๆ ในเรื่องระบบการควบคุมและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นขององค์กรต่างๆ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพให้กับูกค้า ให้พึงพอใจอย่างครบถ้วนตามที่ลูกค้าต้องการ